Průzkum atraktivity železničních tratí v rámci česko-bavorského a česko-saského regionu


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:2018-2019

SPOLUŘEŠITELÉ: