Výzkumná a odborná činnost

[2019]

Rozvojové a vzdělávací projekty

CE1324 - Creative entrepreneurship in ceramic regions – developing, educating, encouraging (CerDee)
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2019-2022

CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009726 - Ze školy odpovědně na trh práce II.
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2018-2020

192 - Cíl EÚS Přeshraniční spolupráce CZ-BY: Růst kompetencí studentů - zlepšení šance uplatnitelnosti na trhu práce v česko-bavorském příhraničí
Řešitel na FEK:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2017-2019

VS-19-020 - Tvorba nových předmětů vedoucích k atraktivní studijní nabídce FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2019

VS-19-018 - Inovace výuky pomocí zapojení her
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2019

VS-19-028 - Inovace seminářů FEK k bakalářské a diplomové práci
Řešitel na FEK:   Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2019

VS-19-005 - Tvorba studijních materiálů pro ekonomickou geografii a management lázeňství a hotelnictví
Řešitel na FEK:   Mgr. Martin KEBZA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2019