Výzkumná a odborná činnost

[2018]

Výzkumné projekty

TL01000110 - Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2018-2020

TL01000498 - Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2018-2020

TITSMMR702 - Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2018-2020

SGS-2018-042 - Aplikace kvantitativních metod v ekonomii
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2018-2020

SGS-2017-004 - Finance a udržitelný rozvoj z pohledu teorie a praxe
Řešitel na FEK:   Ing. Alena PALACKÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2017-2019

SGS-2017-013 - Aplikace nových přístupů v managementu a v marketingu
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2017-2019

GA16-02760S - Produktivita zemědělských podniků, poptávka po potravinách a potravinová bezpečnost ve státech střední a východní Evropy
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Ján POKRIVČÁK, M.S., PhD.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2016-2018

SGS-2017-007 - Podnikatelské prostředí jako faktor regionálního rozvoje
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2017-2018

SVK1-2018-010 - Trendy v podnikání 2018 - sekce pro studenty doktorských studijních programů
Řešitel na FEK:   Ing. Adam FAIFR
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2018-2018

Rozvojové a vzdělávací projekty

CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009726 - Ze školy odpovědně na trh práce II.
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2018-2020

192 - Cíl EÚS Přeshraniční spolupráce CZ-BY: Růst kompetencí studentů - zlepšení šance uplatnitelnosti na trhu práce v česko-bavorském příhraničí
Řešitel na FEK:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2017-2019

VS-18-042 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků formou tvorby vysokoškolských učebnic
Řešitel na FEK:   Ing. Pavla ŘÍHOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2018-2018

VS-18-013 - Studentské exkurze a terénní praxe jako výuková metoda
Řešitel na FEK:   RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2018-2018

VS-18-040 - Zapojení studentů do vytváření obsahů odborných předmětů FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2018-2018

VS-18-027 - Inovace vybraných předmětů doktorského studia v kontextu implementace doktorského studijního programu Ekonomika a management
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2018-2018

Ostatní projekty

5115/0005/19/5115/0006/19/ (519005) - Průzkum atraktivity železničních tratí v rámci česko-bavorského a česko-saského regionu
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2018-2019

5115/0001/19 (519009) - Zpracování marketingové situační analýzy, strategického marketingového plánu a operativního marketingového (komunikačního) plánu pro rok 2019 pro produkt VA 521
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2018-2019

Zpracování strategického dokumentu Destinační agentury Dolní Poohří na roky 2019-2022
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2018

Průzkum profilu návštěvníka destinace Dolní Poohří
Řešitel na FEK:   Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Období řešení:   2018-2018

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2018
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2018

Smluvní výzkum - Výzkum vlivu internetového obchodování na rozvoj a ekonomiku komerčních nemovitostí
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Období řešení:   2017-2018

Výzkum ekonomických dopadů eventu Živá ulice 2018
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2018

Podpora vzniku inovačních firem
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Období řešení:   2018