Fotografie

Ing. Pavla Říhová

tajemnice katedry ekonomie a kvantitativních metod
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
externí doktorandka katedry ekonomie a kvantitativních metod
náhradník disciplinární komise FEK

e-mail divisova@kem.zcu.cz
telefon  377633103
konzultační/úřední hodiny  Út 10:00 - 12:00, UK 423, Slouží pro telefonickou komunikaci. Mimo tuto dobu e-mailem nebo po předchozí domluvě.
kancelář  UK 423

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

ES Ekonomická statistika
OV Operační výzkum
SOS Sociální statistika
STA Statistika
VLS Výrobní a logistické systémy