Průzkum profilu návštěvníka destinace Dolní Poohří


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Období řešení:2018-2018

SPOLUŘEŠITELÉ: