Výzkumná a odborná činnost

[2018]

Ostatní projekty

5115/0005/19/5115/0006/19/ (519005) - Průzkum atraktivity železničních tratí v rámci česko-bavorského a česko-saského regionu
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2018-2019

5115/0001/19 (519009) - Zpracování marketingové situační analýzy, strategického marketingového plánu a operativního marketingového (komunikačního) plánu pro rok 2019 pro produkt VA 521
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2018-2019

Zpracování strategického dokumentu Destinační agentury Dolní Poohří na roky 2019-2022
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2018

Průzkum profilu návštěvníka destinace Dolní Poohří
Řešitel na FEK:   Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Období řešení:   2018-2018

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2018
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2018

Smluvní výzkum - Výzkum vlivu internetového obchodování na rozvoj a ekonomiku komerčních nemovitostí
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Období řešení:   2017-2018

Výzkum ekonomických dopadů eventu Živá ulice 2018
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2018

Podpora vzniku inovačních firem
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Období řešení:   2018