Výzkumná a odborná činnost

[2018]

Rozvojové a vzdělávací projekty

CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009726 - Ze školy odpovědně na trh práce II.
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2018-2020

192 - Cíl EÚS Přeshraniční spolupráce CZ-BY: Růst kompetencí studentů - zlepšení šance uplatnitelnosti na trhu práce v česko-bavorském příhraničí
Řešitel na FEK:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2017-2019

VS-18-042 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků formou tvorby vysokoškolských učebnic
Řešitel na FEK:   Ing. Pavla ŘÍHOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2018-2018

VS-18-013 - Studentské exkurze a terénní praxe jako výuková metoda
Řešitel na FEK:   RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2018-2018

VS-18-040 - Zapojení studentů do vytváření obsahů odborných předmětů FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2018-2018

VS-18-027 - Inovace vybraných předmětů doktorského studia v kontextu implementace doktorského studijního programu Ekonomika a management
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2018-2018