Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.

Fotografie
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti Fakulty ekonomické
zástupce vedoucího centra cestovního ruchu
zástupce vedoucího katedry marketingu, obchodu a služeb
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
spolupracovník střediska projektových aktivit
spolupracovník centra cestovního ruchu
 
e-mail jtluchor@fek.zcu.cz
telefon  377633366 (Cheb), 3316 (Plzeň)
konzultační/úřední hodiny  po domluvě e-mailem či telefonicky (602 549 615)
online, Konzultační hodiny je možné realizovat po domluvě také online
Út 10:00 - 11:00, Cheb - CD 205, Cheb - Konzultační hodiny ve dnech zkouškových termínů - 9.1.;16.1.;23.1.;6.2.
St 10:00 - 11:30, Plzeň - UK 524
kancelář  CD205, UK524

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Smluvní výzkum

Ostatní projekty