Vývoj, případně inovace dvou komplexně navržených produktů, včetně komplexní marketingové situační analýzy


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:2016

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Řešení inovačního voucheru Karlovarského kraje