Výzkumná a odborná činnost [2012]

<< [2012] >> | Celé období

Výzkumné projekty

č. 305 - Motivace návštěvního ruchu v česko-bavorském příhraničí
Řešitel na FEK:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2012-2014

TAČR 2012TD010228 - Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2012-2013

SGS-2012-028 - Výzkum vlivu sledování, hodnocení a predikce vývoje organizačních procesů na celkovou výkonnost
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2012-2013

SGS-2012-036 - Řešení vybraných úloh podnikové ekonomiky a managementu pomocí kvantitativních metod
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2012-2013

IAA311230901 - České pohraničí po Schengenu: území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní?
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     GA AV
Období řešení:   2009-2012

Visegrad Fund 21110193 - Diversity management, comparison, the best practices of Visegrad countries
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     Visegrad Fund
Období řešení:   2011-2012

SGS-2012-037 - Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho vnímání zákazníkem
Řešitel na FEK:   Ing. Lenka ZELENKA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2012

SGS-2012-022 - Rozvoj teorie a praxe finančního řízení
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2012

SVK1-2012-024 - Trendy v podnikání 2012 - sekce pro studenty doktorského studia
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2012

Rozvojové a vzdělávací projekty

CZ.1.07/2.4.00/17.0132 - NetRegio - Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2011-2014

CZ.1.07/2.4.00/17.0054 - UNIPRANET - Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2011-2014

CZ.1.07/2.2.00/28.0059 - Komplexní inovace bakalářského studijního programu Ekonomika a management (INEM)
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2012-2014

CZ.1.07/2.2.00/28.0290 - InRegion - Inovace výuky studijních oborů geografie a regionálního rozvoje s ohledem na potřeby trhu práce
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2012-2014

CZ.1.07/2.2.00/15.0379 - SYPROM - Inovace navazujícího studijního programu s důrazem na procesní a projektové řízení
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2010-2013

CZ.1.07/2.2.00/15.0111 - Fénix 2.0 - Kvantitativní a ekonomickjá gramotnost jako cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2010-2013

100011693 - Česko-saská vysokoškolská iniciativa
Řešitel na FEK:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2009-2012

CZ 1.7/1.3.00/2.0011 - Využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání (EnviroGIS)
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2010-2012

FRVŠ A-1862/2012 - Modernizace softwarového vybavení počítačové učebny pro prezenční a kombinované formy studia
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2012

1573 - Vybavení počítačových učeben pro výuku projektového managementu
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2012-2012

F1325/2012/F5b - Tvorba nového předmětu Finanční audit
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2012

78/2012 - Inovace studijního předmětu zaměřeného na výuku světových účetních systémů
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2012-2012

CSM21_2012 - Společný semestrální kurz studentů ekonomie ZČU a Marquette University, Milwaukee, USA
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2012-2012

CSM12 - Společný bakalářský studijní program typu &#8220;double degree&#8221;
Řešitel na FEK:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2012-2012

Ostatní projekty

Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho dopad na celospolečenské klima v ČR
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr CIMLER, CSc.
Období řešení:   2011-2012

Analýza trhu pro doporučení strategických marketingových aktivit (ve firmě NELAN spol. s r.o.)
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2012

Analýza trhu polygrafických služeb ve městě Plzni a blízkém okolí, včetně návrhů pro zřízení pobočky (pro firmu Polypress s.r.o.)
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2012