doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.

vyučující katedry geografie
 
e-mail novotnam@kge.zcu.cz
telefon  377633066
konzultační/úřední hodiny  dlouhodobě nepřítomna, kontakt jen přes email
kancelář  UK 515

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EG1 Ekonomická geografie 1
EGIS Geoinformační technologie pro ekonomy
GEO1 Geovědy 1
GISB1 Geografické informační systémy
GISHG Gis v humánní geografii
GISS GIS ve škole
GMO Geografie malé oblasti
GMOB Geografie malé oblasti
SRGV1 Samostatná terénní praxe
TRG Teorie a metodologie geografie