Česko-saská vysokoškolská iniciativa


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Číslo projektu:100011693
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2009-2012

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko