doc. Ing. Petr CIMLER, CSc.

Fotografie
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
člen oborové rady
 
e-mail cimler@kmo.zcu.cz
telefon  377633305 (Plzeň), 3355 (Cheb)
konzultační/úřední hodiny  Po 10:00 - 10:30, UK522, pouze 20.6.2022
kancelář  UK 522, CD 206

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

DS Diplomový seminář
MMO Marketing a management obchodních podniků
OL Obchodní logistika
ORO Organizace a řízení obchodu
OS Obchod a služby
PROMO Marketingový projekt
PRX Odborná praxe
SBP Seminář k bakalářské práci
SBZOS Bakalářská státní zkouška OS