Fotografie

doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen oborové rady FEK

e-mail lukasl@kem.zcu.cz
telefon  377633107
konzultační/úřední hodiny  Čt 15:45 - 16:40, UK430
kancelář  UK430

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

AKF Kvantitativní finance
AOV Operační výzkum
APMO Pravděpodobnostní modely
ASEM Seminář z exaktních metod
DSFI Diplomový seminář FI
EME Exaktní metody v ekonomii
FDE Finanční deriváty
PMO Pravděpodobnostní modely
PPFI Předdiplomní praxe FI
SZFI Státní zkouška FI