Společný bakalářský studijní program typu “double degree”


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Číslo projektu:CSM12
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2012-2012

SPOLUŘEŠITELÉ: