Fotografie

prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.

proděkan pro strategii a rozvoj Fakulty ekonomické
předseda oborové rady FEK
vyučující katedry financí a účetnictví
člen vědecké rady FEK

e-mail vacik@kfu.zcu.cz
telefon  377633215
konzultační/úřední hodiny  Po 13:30 - 14:30
Čt 16:00 - 17:00
kancelář  UL 407a

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

9CONT Controlling
CONTR Controlling
EAP Ekonomická analýza v podniku