Dipl. Ing. Josef ČÍŽ

externí doktorand katedry financí a účetnictví
 
e-mail jciz@students.zcu.cz