Dipl. Ing. Josef Číž

externí doktorand katedry financí a účetnictví
e-mail jciz@students.zcu.cz
telefon  37763Array
kancelář  Array

Publikace