Ing. Martin POLÍVKA

Fotografie externí doktorand katedry financí a účetnictví
 
e-mail polivkam@kfu.zcu.cz

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EK2 Makroekonomie
ZMI Základy mikroekonomie