Ing. Miroslav BLUĎOVSKÝ

člen Akademického senátu FEK
interní doktorand katedry podnikové ekonomiky a managementu
 
e-mail mirablud@students.zcu.cz
konzultační/úřední hodiny  St 15:45 - 16:45, UK413, po předchozí domluvě