Bc. Miroslav BLUĎOVSKÝ

člen Akademického senátu FEK
 
e-mail mirablud@students.zcu.cz