Ing. Martina VALENTOVÁ

externí doktorandka katedry financí a účetnictví
 
e-mail mvalent@students.zcu.cz