Katedra marketingu, obchodu a služeb

vedoucí:
  Ing. Hana KUNEŠOVÁ Ph.D.
kunesova@kmo.zcu.cz Tel: +420377633301
tajemnice:
  Mgr. Lucie HAVLÍČKOVÁ
sedlakol@kmo.zcu.cz
sekretářka:
  Mgr. Lucie HAVLÍČKOVÁ
sedlakol@kmo.zcu.cz
administrativní pracovnice:
  Ing. Jana HŘEBCOVÁ ČERNOHORSKÁ
hrebcovj@kmo.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

18.05.2020
Předběžný termín pro konání SZZ na KMO je 15.-26.6.2020. Přesný rozpis studentů bude zveřejněn po 29.5.2020 na CourseWare u předmětů KMO/SBZMO a KMO/SZPE. S ohledem na aktualizovaná mi...    >>>

30.04.2020
Harmonogram a celý postup zadávání a schvalování přihlášek BP / DP je popsán v příloze. ...    >>>

29.04.2020
Pravidla pro přítomnost studentů v prostorách FEK v souvislosti s předcházením onemocnění COVID 19 upravuje pokyn č. 1DP/2020 děkanky Fakulty ekonomické ZČU viz příloha....    >>>

29.04.2020
Kompletní informace o organizaci odevzdání BP / DP, přihlášky k SZZ a další související informace naleznete v přiloženém dokumentu....    >>>

11.03.2020
Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 se od středy 11. 3. 2020 až do odvolání zakazuje osobní přítomnost studentů na studiu na ZČU. Platí pro prezenční i k...    >>>

 

Charakteristika

Na katedře jsou vyučovány předměty zaměřené na marketing a jeho aplikace, obchod a obchodní logistiku, cestovní ruch a služby obecně. Vybraní pracovníci katedry jsou úspěšnými školiteli v rámci doktorského studia. Mnozí pracovníci pravidelně školí zástupce firem, neziskových organizací a dalších subjektů.

V bakalářském studiu je pro katedru klíčová výuka ve studijním oboru Management obchodních činností, která probíhá na pracovištích v Plzni a v Chebu a je ve vyšších ročnících zaměřena na problematiku aplikací marketingu, cestovní ruchu a obchodu. V rámci bakalářského studia jsou studenti vedeni k praktickým aplikacím řešené problematika a samostatné zpracovávání prakticky orientovaných projektů.

V navazujícím studiu oboru Podniková ekonomika a management je katedra zodpovědná za jednu ze specializací, ve které jsou rozvíjena témata navazující na bakalářský studijní program, a výuku několika povinných předmětů (Marketingové řízení podniku, Komerční komunikace a Výzkum trhu). Skladba a obsahy předmětů vyučovaných katedrou se snaží reagovat na aktuální vývoj ekonomiky a jejích příslušných odvětví.

Publikační a vědecká činnost katedry se zaměřuje na problematiku aplikací nových technologií do marketingu, obchodu i služeb cestovního ruchu, což je podpořeno i dostupnou technologií pro eyetracking. Stejně tak se akademičtí pracovníci zaměřují na marketingové analýzy a průzkumy pro firmy a další subjekty. Na katedře jsou úspěšně řešeny projekty aplikovaného a smluvního výzkumu, např. inovační vouchery. Významnou část vědeckovýzkumných a projektových aktivit katedry tvoří přeshraniční (většinou česko-německá) tematika, např. v oblasti nákupního turismu apod.

Jednotliví pracovníci katedry disponují mnohými kontakty na zahraniční vysokoškolské instituce a jsou tak nositeli projektů fakultního či univerzitního významu, např. v oblasti spolupráce českých a saských univerzit či realizace double degree studijního programu s Hochschule Hof (SRN), a kontaktními osobami mnohých partnerských smluv. Průběžně též probíhá spolupráce na projektech jiných kateder.

Katedra průběžně spolupracuje s dalšími vysokoškolskými pracovišti, subjekty veřejné správy a samosprávy, hospodářskými komorami a samozřejmě s jednotlivými podniky. Jsme otevřeni novým projektovým a výzkumným výzvám!

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Docenti
doc. Ing. Petr CIMLER, CSc. cimler@kmo.zcu.cz 3305 (Plzeň), 3355 (Cheb)
doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc. leger@kmo.zcu.cz 3312
doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D. dagmar.jakubikova@seznam.cz 3365
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA hommer@kmo.zcu.cz 3307
Ing. Petr JANEČEK, Ph.D. janecp00@kmo.zcu.cz 3317
Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D. kunesova@kmo.zcu.cz 3309 (UK-524), 377633359 (CD-206)
Ing. Michal MIČÍK, Ph.D. micikm@kmo.zcu.cz 3306
Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D. ove@kmo.zcu.cz 3320
Ing. Jan PETRTYL, Ph.D. jan@marketingmind.cz
Ing. David PRANTL prantld@kmo.zcu.cz 3324
Ing. Tomáš SADÍLEK, Ph.D. sadilekt@kmo.zcu.cz
Ing. Petr ŠTUMPF, Ph.D. stumpf@kmo.zcu.cz 3330
Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D. jtluchor@kmo.zcu.cz 3366 (Cheb), 3316 (Plzeň)
Ing. Lenka ZELENKA lenkacechurova@yahoo.com .
Doktorandi
Ing. Karolína FAJFROVÁ ptackovk@kmo.zcu.cz 3325
Ing. Tomáš CHLOPČÍK chlopcik@kmo.zcu.cz 3329
Ing. Bc. Michael KUPEC
Ing. et Ing. Miloš NOVÝ novym@kem.zcu.cz 3112
Ing. David PRANTL prantld@kmo.zcu.cz 3324

Dokumenty ke stažení a odkazy

Tématické okruhy - KMO/SBZMO
Tématické okruhy - KMO/SZPE
Bakalářské práce 2020/2021
Diplomové práce 2020/2021
Formuláře
Pokyny

Kontakt

  • Telefon: 377633301

Adresa: