Ing. Eliška KOCHOVÁ

vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
 
e-mail ekochova@fek.zcu.cz
konzultační/úřední hodiny  Na základě e-mailové domluvy