Ing. David PRANTL, Ph.D.

vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
 
e-mail prantld@kmo.zcu.cz
telefon  377633324
konzultační/úřední hodiny  St 13:45 - 15:15, UK520, (předchozí domluva přes e-mail doporučena)
kancelář  UK520

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

MINT Marketing na internetu
MTG Marketing
PROMO Marketingový projekt