doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.

Fotografie
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovnice centra cestovního ruchu
 
e-mail dagmar.jakubikova@seznam.cz
telefon  377633365
kancelář  CD 206

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

DSMF Strategický marketing firmy
MRP Marketingové řízení firmy
MTGB Marketingové aplikace