Výzkumná a odborná činnost

[2021]

Rozvojové a vzdělávací projekty

CE1324 - Creative entrepreneurship in ceramic regions – developing, educating, encouraging (CerDee)
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2019-2022

DF/SU/09/16 - Vnitřní hranice Schengenu: Percepce dopadů opatření proti covid-19 na život v česko-bavorském příhraničí
Řešitel na FEK:   RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2021-2022

IDEG-2021-002 - Stability of preferences, beliefs, and behavior in strategic and non-strategic situations
Řešitel na FEK:   Ing. Olga ŠLECHTOVÁ SOJKOVÁ
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2021-2022

VS-21-019 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků formou tvorby vysokoškolských učebnic
Řešitel na FEK:   Ing. Michal MIČÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2021-2021

Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe
Řešitel na FEK:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2021-2021

Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možnosti jejich rozvoje na vysokých školách
Řešitel na FEK:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2021-2021

VS-21-040 - Tvorba a inovace studijních opor pro vybrané předměty FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Eva JELÍNKOVÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2021-2021

VS-21-047 - Podpora pedagogické práce zaměřená na digitalizaci vybraných předmětů FEK ZČU
Řešitel na FEK:   RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2021-2021