doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.

Fotografie
vedoucí centra podnikání a udržitelnosti
vedoucí katedry podnikové ekonomiky a managementu
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
členka Akademického senátu FEK
členka oborové rady
 
e-mail pprochaz@fek.zcu.cz
telefon  377633618
konzultační/úřední hodiny  Út 10:30 - 11:30, UK 414, Platné od 19.9. do 19.12.2023
kancelář  UK 414

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Smluvní výzkum

Ostatní projekty