Vynikající studenti převzali stipendia

Katedra financí a účetnictví

Aktuálně

O nás

Katedra financí a účetnictví je zaměřena na výuku široké škály předmětů z oblasti financí a účetnictví či ekonomických aspektů veřejné správy, a to jak v bakalářském, tak i v navazujícím magisterském studiu.

Na bakalářském stupni studia se jedná především o předměty: účetnictví, finanční výkaznictví, manažerské účetnictví, finanční management, veřejná ekonomika, daně v podnikání, finanční analýza, bankovnictví, pojišťovnictví, práce a mzdy a řadu dalších předmětů zaměřených na potřeby praxe v českém či anglickém jazyce.

Pro navazující magisterské studium jsou nabízeny předměty: finanční řízení podniku, audit, controlling, účetní systém, mezinárodní účetnictví, SAP, finanční plánování v angličtině a další.

Vyučujeme i pro jiné fakulty ZČU například předměty Veřejné zdravotní pojištění (FZS) či Účetnictví a daně (FAV) aj.

Metodologie výuky je vystavěna na moderních přístupech a naši absolventi nacházejí uplatnění ve finanční sféře veřejnoprávních institucí, soukromých podniků či neziskových organizací.

Mimo základní výuku zajišťují členové katedry odborné praxe studentů a semináře k diplomovým a bakalářským pracím.

Katedra také zajišťuje výuku na doktorském studijním programu Ekonomika a management.

Realizujeme také certifikátový studijní program „Daňový specialista“, na kterém se kromě akademických pracovníků KFU podílejí špičkoví odborníci ze společnosti BDO.

Jsme členem profesionální členské organizace ICAEW (Institutu autorizovaných účetních v Anglii a Walesu), která propaguje, rozvíjí a podporuje autorizované účetní, finanční profese a studenty po celém světě. 

Publikační a vědeckovýzkumná činnost akademických pracovníků KFU je zaměřena na problematiku veřejných financí, podnikových financí, daní, účetnictví malých a středních podniků, na mezinárodní harmonizaci účetnictví a jiné ekonomické a finanční otázky současného světa.

Prostřednictvím vědeckovýzkumných aktivit byla navázána spolupráce KFU s katedrami mnohých tuzemských i zahraničních fakult ekonomického zaměření a dále s řadou významných odborníků z oboru financí a účetnictví.

Personální obsazení

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti, asistenti a ostatní vyučující

Doktorandi

Dokumenty a důležité odkazy


Pokyny

Směrnice - 33R-2017 - Zveřejňování kvalifikační prací


PDF

Směrnice č. 1DS/2016 Harmonogram postupu při zadávání kvalifikační práce na FEK ZČU


PDF

Důležité ! - v případě, že jste si podali přihlášku k SZZ a končit nebudete, postupujte dle studijního řádu odst. 55 čl. 2


PDF

Formuláře

Přihláška BP/DP


DOC

Žádost o nezveřejňování práce - konzultujte s vedoucím práce


DOC

Žádost o externího oponenta mezní termín podání - 22. 4. 2024


DOC

Bakalářské a diplomové práce

Okruhy SZZ

Okruhy otázek - SBZPE - bakalářské studium - KFU - platné od června 2023


PDF

Okruhy otázek SBZEK  - bakalářské studium - Mikroekonomie + Makroekonomie


PDF

Kontakt

Katedra financí a účetnictví (KFU)

Univerzitní 22, 30614 Plzeň
Hradební 22, 35011 Cheb

Telefon: 377633201