Katedra financí a účetnictví

vedoucí:
  Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.
pahejdu@kfu.zcu.cz Tel: +420377633201
http://www.fek.zcu.cz/kfu
zástupkyně vedoucího:
  doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ Ph.D.
mhorova@kfu.zcu.cz
tajemnice:
   Eva BULTASOVÁ
bultasov@kfu.zcu.cz
sekretářka:
   Eva BULTASOVÁ
bultasov@kfu.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

Aktuálně

20.08.2019
Studujte na KFU čtyřsemestrální akreditovaný kurz realizovaný společně s českou poradenskou společností Moore Stephens a získejte certifikát pro působení daňového specialisty. Ví...    >>>

17.12.2019
Ve zkouškovém období KH Pavlíny Hejdukové v těchto termínech a časech: - 8. 1. 2020 od 8:15 do 9:15 hodin, - 13. 1. 2020 od 8:15 do 9:15 hodin, - 20. 1. 2020 od 8:15 do 9:15 hodin, - 29. 1...    >>>

06.12.2019
KH Ing. Zdeňka Hrušky, Ph.D. dne 9. 12. 2019 zrušeny z důvodu účasti na odborném školení. Náhradní termín je úterý 10. 12. 2019 od 17 hod....    >>>

05.12.2019
Dne 10.12.2019 se KH Staňkové přesouvají na čas 13:50-14:50. Děkuji za pochopení. Staňková...    >>>

25.11.2019
Dne 2. 12. 2019 se nekonají konzultační hodiny Pavlíny Hejdukové. Náhrada 6. 12. 2019 od 9 do 10 hodin....    >>>

 

Charakteristika

Katedra financí a účetnictví je zaměřena na výuku široké škály předmětů z oblasti financí a účetnictví jak v bakalářském tak i v navazujícím magisterském studiu. Na bakalářském stupni studia se jedná především o předměty: účetnictví 1., účetnictví 2., účetnictví na počítači, manažerské účetnictví, podnikové finance, veřejné finance a řadu dalších předmětů zaměřených na potřeby praxe.

Pro navazující magisterské studium jsou nabízeny předměty: finanční řízení podniku, finanční audit, controlling, mezinárodní účetnictví IAS/IFRS a další. Z volitelných předmětů lze jmenovat např.: základy účetnictví, oceňování podniku, daně, bankovní produkty a mnohé další. Metodologie výuky je vystavěna na moderních přístupech a naši absolventi nacházejí uplatnění ve finanční sféře ať už státních či soukromých podnikatelských subjektů.

Mimo základní výuku zajišťují členové katedry odborné praxe studentů a semináře k diplomovým a bakalářským pracím. Katedra také zajišťuje výuku na doktorském studijním programu Ekonomika a management. KFU se podílí na výuce v rámci celoživotního vzdělávání a organizuje výuku dvou předmětů v rámci Univerzity třetího věku.

Publikační a vědeckovýzkumná činnost akademických pracovníků KFU je zaměřena na problematiku veřejných financí, podnikových financí, daní, účetnictví malých a středních podniků, na mezinárodní harmonizaci účetnictví a jiné problémy světové ekonomiky. Prostřednictvím vědeckovýzkumných aktivit byla navázána spolupráce KFU s katedrami mnohých tuzemských i zahraničních fakult ekonomického zaměření a dále s řadou významných odborníků z oboru financí a účetnictví.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Profesoři
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. ldvorako@kfu.zcu.cz 3207
prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D. vacik@kfu.zcu.cz 3215
Docenti
doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D. hinke@kfu.zcu.cz 3210
doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D. mhorova@kfu.zcu.cz 3211
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Ing. Marie ČERNÁ, Ph.D. macerna@kfu.zcu.cz 3205
Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D. pahejdu@kfu.zcu.cz 3209
Ing. Zdeněk HRUŠKA, Ph.D. hruskaz@kfu.zcu.cz 3221 (Plzeň), 3630 (Cheb)
Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ souckora@kfu.zcu.cz 3216
Ing. Jana ŠTURCOVÁ, Ph.D. sturcovj@kfu.zcu.cz 3217
Ing. Lucie VALLIŠOVÁ, Ph.D. lbuzkova@kfu.zcu.cz 377633213
Ing. Jitka Zborková, Ph.D. prochaz2@kfu.zcu.cz 3217
Doktorandi
Ing. Adam BAJER abajer@kfu.zcu.cz
Ing. Daniel KNOPP knopp@kfu.zcu.cz
Ing. Marie MACKOVÁ sek@koinonia.cz
Ing. Alena STAŇKOVÁ astankov@kfu.zcu.cz 3219

Dokumenty ke stažení a odkazy

Pokyny
Formuláře
Obhajoby BP/DP a SZZ v akademickém roce 2019/2020
Okruhy SZZ
Věda a výzkum
Centrum podnikání
FRVŠ 1325/2012 - Tvorba nového předmětu Finanční audit - Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
FRVŠ 1744/2011 - prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
FRVŠ UC5 IAS/IFRS - Ing. Jana Hinke, PhD

Kontakt

  • Telefon: 377633201

Adresa: