Vynikající studenti převzali stipendia

Katedra financí a účetnictví

Aktuálně

O nás

Katedra financí a účetnictví je zaměřena na výuku široké škály předmětů z oblasti financí a účetnictví jak v bakalářském tak i v navazujícím magisterském studiu. Na bakalářském stupni studia se jedná především o předměty: účetnictví 1., účetnictví 2., účetnictví na počítači, manažerské účetnictví, podnikové finance, veřejné finance a řadu dalších předmětů zaměřených na potřeby praxe.

Pro navazující magisterské studium jsou nabízeny předměty: finanční řízení podniku, finanční audit, controlling, mezinárodní účetnictví IAS/IFRS a další. Z volitelných předmětů lze jmenovat např.: základy účetnictví, oceňování podniku, daně, bankovní produkty a mnohé další. Metodologie výuky je vystavěna na moderních přístupech a naši absolventi nacházejí uplatnění ve finanční sféře ať už státních či soukromých podnikatelských subjektů.

Mimo základní výuku zajišťují členové katedry odborné praxe studentů a semináře k diplomovým a bakalářským pracím. Katedra také zajišťuje výuku na doktorském studijním programu Ekonomika a management. KFU se podílí na výuce v rámci celoživotního vzdělávání a organizuje výuku dvou předmětů v rámci Univerzity třetího věku.

Publikační a vědeckovýzkumná činnost akademických pracovníků KFU je zaměřena na problematiku veřejných financí, podnikových financí, daní, účetnictví malých a středních podniků, na mezinárodní harmonizaci účetnictví a jiné problémy světové ekonomiky. Prostřednictvím vědeckovýzkumných aktivit byla navázána spolupráce KFU s katedrami mnohých tuzemských i zahraničních fakult ekonomického zaměření a dále s řadou významných odborníků z oboru financí a účetnictví.

Personální obsazení

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti, asistenti a ostatní vyučující

Doktorandi

Dokumenty a důležité odkazy


Pokyny

Směrnice - 33R-2017 - Zveřejňování kvalifikační prací


PDF

Směrnice č. 1DS/2016 Harmonogram postupu při zadávání kvalifikační práce na FEK ZČU


PDF

Důležité ! - v případě, že jste si podali přihlášku k SZZ a končit nebudete, postupujte dle studijního řádu odst. 55 čl. 2


PDF

Formuláře

Přihláška BP/DP


DOC

Žádost o nezveřejňování práce - konzultujte s vedoucím práce


DOC

Obhajoby BP a DP v akademickém roce 2022/2023

Okruhy SZZ

Okruhy otázek - SBZPE - bakalářské studium - KFU - platné od června 2023


PDF

Okruhy otázek SBZEK  - bakalářské studium - Mikroekonomie + Makroekonomie


PDF

Kontakt

Katedra financí a účetnictví (KFU)

Univerzitní 22, 30614 Plzeň
Hradební 22, 35011 Cheb

Telefon: 377633201