Vynikající studenti převzali stipendia

Katedra ekonomie a kvantitativních metod

O nás

Katedru ekonomie a kvantitativních metod tvoří dvě oddělení.

Oddělení ekonomie nabízí povinné i volitelné předměty z oblasti ekonomické teorie a její aplikace tj. mikroekonomie, makroekonomie, hospodářských dějin a hospodářské politiky a integrace na bakalářském i magisterském stupni studia. Publikační a vědeckovýzkumná činnost členů oddělení je zaměřena na vybrané problémy z uvedených oblastí.

Oddělení kvantitativních metod zajišťuje výuku povinných i volitelných předmětů jak na bakalářském, tak na magisterském stupni studia. Na bakalářském stupni studia se jedná o předměty z oblasti základních statistických metod, základních exaktních metod v řídících a rozhodovacích procesech a na finančních trzích, v rámci navazujícího magisterského studia zajišťuje výuku předmětů z oblasti pokročilých metod zpracování dat, stochastických procesů a kvantifikace rizika na finančních trzích.

V nabídce volitelných předmětů oddělení jsou akreditovány předměty z oblasti výpočtové ekonomie, finančních derivátů, teorie her a další. Realizace výuky těchto předmětů se v příslušném akademickém roce řídí zájmem studentů.
Publikační a vědeckovýzkumná činnost členů oddělení je zaměřena zejména na problémy výpočtové ekonomie, použití vybraných exaktních metod pro predikci selhání firmy, výzkum možnosti použití jednoduchých kvantitativních metod v praxi malých a středních podniků a použití vybraných kvantitativních metod pro kvantifikaci rizika na finančních trzích.
Společná publikační a vědeckovýzkumná činnost členů katedry se zaměřuje zejména na simulaci a modelování dynamických procesů v reálném i peněžním sektoru ekonomiky.
Katedra je garantem studijního oboru Informační management, který zajišťuje ve spolupráci s Fakultou aplikovaných věd.

Personální obsazení

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti, asistenti a ostatní vyučující

Doktorandi

Dokumenty a důležité odkazy


BP 2021/2022

BP 2022/2023

Formuláře

Pokyny

Harmonogram BP/DP Harmonogram při postupu zadávání a odevzdání BP a DP


PDF

Rozhodnutí č. 1DR/2020 děkanky Fakulty ekonomické ZČU - Mimořádná opatření děkanky FEK ZČU a změny vnitřních norem FEK v souvislosti s předcházením onemocnění COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu na území ČR


PDF

Státní závěrečné zkoušky - SBZIM, SZIM

Státní zkouška z ekonomie KEM/SZEK

Kontakt

Katedra ekonomie a kvantitativních metod (KEM)

Univerzitní 22, 30614 Plzeň
Hradební 22, 35011 Cheb

Telefon: 377633101