JUDr. Ing. David MARTINČÍK, Ph.D.

Fotografie
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
 
e-mail martinci@fek.zcu.cz
telefon  377633110
konzultační/úřední hodiny  Út 13:00 - 13:50, UK424
kancelář  UK 424

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EAPR Ekonomická analýza a prognóza
EK2 Makroekonomie
EKAP Ekonomická analýza a prognóza
HP Hospodářská politika
MFIN Mezinárodní finance
MIKR2 Mikroekonomie 2
SBZEK Bakalářská státní zkouška z ekonomie
ZMA Základy makroekonomie
ZMI Základy mikroekonomie