Fotografie

PhDr. Čestmír JARÝ

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen Akademického senátu FEK
externí doktorand katedry ekonomie a kvantitativních metod

e-mail jary@kem.zcu.cz
telefon  377633106 (Plzeň), 3159 (Cheb)
konzultační/úřední hodiny  CD-318, V Chebu na základě domluvy
Čt 13:30 - 14:30, UK-426
kancelář  UK 426, CD 318

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EK1 Mikroekonomie
EK2 Makroekonomie
HP Hospodářská politika
ZMA Základy makroekonomie
ZMI Základy mikroekonomie
ZOET Základy obecné ekonomické teorie