PhDr. Čestmír JARÝ

Fotografie
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen Akademického senátu FEK
 
e-mail jary@kem.zcu.cz
telefon  377633106 (Plzeň), 3159 (Cheb)
konzultační/úřední hodiny  St 8:00 - 8:30, CD-418, Cheb na základě předchozí domluvy
Čt 11:00 - 12:00, UK-426, Plzeň
kancelář  UK 426, CD 318

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EK1 Mikroekonomie
EK2 Makroekonomie
HP Hospodářská politika
ZMA Základy makroekonomie
ZMI Základy mikroekonomie
ZOET Základy obecné ekonomické teorie