Ing. Vendula TESAŘOVÁ, Ph.D.

tajemnice katedry ekonomie a kvantitativních metod
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
 
e-mail masatova@kem.zcu.cz
telefon  377633111
konzultační/úřední hodiny  Konzultace možné po předchozí domluvě emailem (masatova@kem.zcu.cz).
kancelář  UK 428

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EK1 Mikroekonomie
EK2 Makroekonomie
MAKR2 Makroekonomie 2
ZMI Základy mikroekonomie
ZOET Základy obecné ekonomické teorie