Ing. Vendula TESAŘOVÁ, Ph.D.

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
 
e-mail masatova@kem.zcu.cz
telefon  377633111
konzultační/úřední hodiny  konzultace mimo KH možné po předchozí domluvě.
St 13:00 - 13:45, UK428, ve středu 29. 9. KH od 13:30
kancelář  UK 428

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EK1 Mikroekonomie
EK2 Makroekonomie
MAKR2 Makroekonomie 2
ZMI Základy mikroekonomie
ZOET Základy obecné ekonomické teorie