prof. Ing. Jan ČADIL, Ph.D.

člen oborové rady FEK
člen vědecké rady FEK

e-mail jan.cadil.@vse.cz
telefon  37763Array
kancelář  Array