prof. Ing. Jan ČADIL, Ph.D.

člen oborové rady
člen vědecké rady
 
e-mail jan.cadil.@vse.cz