Výzkumná a odborná činnost

[2017]

Výzkumné projekty

SGS-2017-004 - Finance a udržitelný rozvoj z pohledu teorie a praxe
Řešitel na FEK:   Ing. Alena PALACKÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2017-2019

SGS-2017-013 - Aplikace nových přístupů v managementu a v marketingu
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2017-2019

GA16-02760S - Produktivita zemědělských podniků, poptávka po potravinách a potravinová bezpečnost ve státech střední a východní Evropy
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Ján POKRIVČÁK, M.S., PhD.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2016-2018

SGS-2017-007 - Podnikatelské prostředí jako faktor regionálního rozvoje
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2017-2018

TD03000343 - Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny
Řešitel na FEK:   RNDr. Jan KOPP, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2016-2017

SGS-2016-034 - Aktuální trendy v managementu organizací a v podnikání
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2016-2017

SGS-2016-057 - Aplikace kvantitativních metod na ekonomické problémy
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2016-2017

SVK1-2017-005 - Workshop pro studenty DSP se zaměřením na ekonomiku a management
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2017

SVK1-2017-012 - Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2017"
Řešitel na FEK:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2017

Rozvojové a vzdělávací projekty

192 - Cíl EÚS Přeshraniční spolupráce CZ-BY: Růst kompetencí studentů - zlepšení šance uplatnitelnosti na trhu práce v česko-bavorském příhraničí
Řešitel na FEK:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2017-2019

VS-17-021 - Tvorba a inovace vybraných předmětů FEK s ohledem na aktuální trendy
Řešitel na FEK:   Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2017-2017

VS-17-022 - Inovace a příprava nového doktorského studijního programu na kreditní systém studia
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2017-2017

VS-17-020 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků formou tvorby vysokoškolských učebnic
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2017-2017

Ostatní projekty

Smluvní výzkum - Výzkum vlivu internetového obchodování na rozvoj a ekonomiku komerčních nemovitostí
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Období řešení:   2017-2018

Evaluace projektu "Rozvoj strategického plánování v Moldavsku"
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Období řešení:   2017

06 - Letní škola HOMO ECONOMICUS 2017
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2017

Inovace marketingové strategie produktu efektivního vzdělávání a paměťových technik s využitím online marketingu a e-commerce ve spol. a.i.m. Agentur s.r.o.
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2017

Reprezentativní studie: Očekávání informací pro zájemce z regionů Horní Falc a Plzeňský kraj
Řešitel na FEK:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Období řešení:   2017

PUM2017 - Plzeňský business kotel se ZČU
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2017-2017