Podpora pedagogické práce akademických pracovníků formou tvorby vysokoškolských učebnic


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Michal MIČÍK, Ph.D.
Číslo projektu:VS-21-019
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2021-2021

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na podporu akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů na Fakultě ekonomické ZČU.