Fotografie

Ing. Václav SOVA MARTINOVSKÝ

vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
člen Akademického senátu FEK
spolupracovník centra podnikání a udržitelnosti
interní doktorand katedry podnikové ekonomiky a managementu

e-mail martv@kpm.zcu.cz
telefon  377633620
konzultační/úřední hodiny  KH po domluvě e-mailem.
Čt, KH dne 19.12.2019 posunuty na 15:00-15:30
Čt 14:00 - 14:30
kancelář  UK413

Pedagogická činnost | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

APM Projektový management
PM Projektový management
SPM Systémové přístupy v managementu