Fotografie

Ing. Marek ČECH

místopředsedseda Akademického senátu FEK
člen Akademického senátu FEK
interní doktorand katedry podnikové ekonomiky a managementu
spolupracovník centra podnikání a udržitelnosti

e-mail marekc@kpm.zcu.cz
telefon  377633617
kancelář  UK422
osobní stránky  https://digitalniarchitekti.cz

Pedagogická činnost | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

PE2 Podniková ekonomika 2
PM Projektový management