Fotografie

Ing. et Ing. Miloš NOVÝ

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen studentského ekonomického klubu
externí doktorand katedry marketingu, obchodu a služeb

e-mail novym@kem.zcu.cz
telefon  377633112
konzultační/úřední hodiny  Čt 8:30 - 9:00
kancelář  UK 426

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EK1 Mikroekonomie
EK2 Makroekonomie
EVEU Ekonomická výkonnost zemí EU
HPO Hospodářská politiky
TCE Transformace české ekonomiky
ZMI Základy mikroekonomie
ZOET Základy obecné ekonomické teorie