Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA

Fotografie
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovnice střediska projektových aktivit
 
e-mail hommer@kmo.zcu.cz
telefon  377633307
konzultační/úřední hodiny  Po 12:00 - 13:00, Pokud možno v maximální možné míře přesuneme KH do online prostředí. Nabízím konzultace mailem, telefonicky či videokonferencí po předchozí domluvě.
kancelář  UK 524

Výzkumná a odborná činnost

Specializace

marketing management, marketing neziskových organizací, customer relationship management, marketingový výzkum, komunikace, přeshraniční projektová činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty