SV - Integrační procesy v EU - simulační hra


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Číslo projektu:513015
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2006