doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.

Fotografie
vedoucí střediska pro výzkum regionálního rozvoje
zástupce vedoucího katedry geografie
vyučující katedry geografie
člen oborové rady
člen vědecké rady
 
e-mail jezekji@kge.zcu.cz
telefon  37763mobil 602 510 598
kancelář  UK 523

Výzkumná a odborná činnost

Specializace

teorie, výzkum a politika místního a regionálního rozvoje; plánování měst a regionů; městský a regionální marketing

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty