Vědecká rada

INTERNÍ ČLENOVÉ

EXTERNÍ ČLENOVÉ

doc. Ing. Vojtěch BARTOŠ, Ph.D.
Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně
prof. Ing. Jakub FISCHER, Ph.D.
Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Jan HOREJC, Ph.D.
Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze
prof. Ing. Helena MAJDÚCHOVÁ, CSc.
Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave
Ing. Zdeněk MUŽÍK
Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji
Ing. Zdeněk NOVOTNÝ
Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni
prof. Ing. Boris POPESKO, Ph.D.
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. RNDr. Ing. Hana SCHOLLEOVÁ, Ph.D.
Ústav ekonomiky a managementu, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
prof. Ing. Luboš SMRČKA, CSc.
Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Petr SUCHÁNEK, Ph.D.
Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
doc. Ing. Miroslav ŠPAČEK, Ph.D., MBA
Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Lenka ŠVECOVÁ, Ph.D.
Ústav ekonomiky a managementu, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
prof. Ing. Milan TURČÁNI, CSc.
Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
prof. Ing. Miroslav ŽIŽKA, Ph.D.
Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci

Dokumenty a důležité odkazy


VR FEK - zápis z hlasování per rollam (22. 12. 2023 - 5. 1. 2024, 10:00 hodin)

VR FEK - 16. 11. 2023

VR FEK 21. 6. 2023

VR FEK - zápis z hlasování per rollam (25. 5. - 31. 5. 2023)

VR FEK - zápis z hlasování per rollam (30. 1. - 6. 2. 2023)

Zápis 


PDF

VR FEK 11.11.2022

VR FEK 23.9.2022

VR FEK - zápis z hlasování per rollam (20. - 27. 5. 2022)

VR FEK - 25.11.2021

VR FEK - zápis z hlasování per rollam (28. 9. - 1. 10. 2021)

Zápis 


PDF

VR FEK - zápis z hlasování per rollam (11. 1. - 18. 1. 2021)

VR FEK - zápis z hlasování per rollam (27. 8. - 3. 9. 2020)

Zápis 


PDF

VR FEK - zápis z hlasování per rollam (3. 6. - 10. 6. 2020)

VR FEK - zápis z hlasování per rollam (12. 3. - 19. 3. 2020)

Zápis 


PDF

VR FEK - 14. 11. 2019

VR FEK - zápis z hlasování per rollam (31. 5. - 10. 6. 2019)

Zápis 


PDF

VR FEK - 25.4.2019

VR FEK - zápis z hlasování per rollam (15. 3. - 29. 3. 2019)

Zápis 


PDF

VR FEK - zápis z hlasování per rollam (4. 1. - 11. 1. 2019)

VR FEK - 16.11.2018

VR FEK - 19. 4. 2018

VR FEK - 23. 11. 2017

VR FEK 20.4.2017

VR FEK 11.11.2016

VR FEK - 14. 4. 2016

VR FEK - 12. 11. 2015

VR FEK - 23.4.2015

VR FEK - 14.11.2014

VR FEK - zápis z hlasování per rollam (15. 5. - 21. 5. 2014)

VR FEK - 24.4.2014

VR FEK - 15. 11. 2013

VR FEK - 25. 4. 2013

VR FEK - 16. 11. 2012

VR FEK - 26. 4. 2012

VR FEK - 1. 12. 2011

VR FEK - 5. 5. 2011

VR FEK - 2. 12. 2010

VR FEK - 6. 5. 2010