Vědecká rada FEK

předsedkyně:
  doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
mhorova@kfu.zcu.cz

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
prof. Ing. Jan ČADIL, Ph.D. jan.cadil.@vse.cz
Ing. Michal DAŇSA michal.dansa@moorestephens.cz
doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D. dokoupil@kge.zcu.cz 3060
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. ldvorako@kfu.zcu.cz 3207
doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc. leger@kmo.zcu.cz 3312
doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D. egerova@kpm.zcu.cz 3600 (Plzeň), 3664 (Cheb)
prof. Ing. Jakub FISCHER, Ph.D. fischerj@vse.cz
doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D. gangur@kem.zcu.cz 3117 (Plzeň), 3167 (Cheb)
doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. horejc@kpv.zcu.cz
doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D. jezekji@kge.zcu.cz mobil 602 510 598
doc. Ing. Ivana KRAFTOVÁ, CSc. ivana.kraftova@upce.cz
doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D. mhorova@kfu.zcu.cz 3000
prof. Ing. Helena MAJDÚCHOVÁ, CSc. helena.majduchova@euba.sk
Ing. Zdeněk MUŽÍK muzik@khkpk.cz
Ing. Zdeněk NOVOTNÝ zdenek.novotny@uradprace.cz
prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ plevny@kem.zcu.cz 3168 (Cheb), 3118 (Plzeň)
prof. Ing. Boris POPESKO, Ph.D. popesko@fame.utb.cz
doc. RNDr. Ing. Hana SCHOLLEOVÁ, Ph.D. hana.scholleova@cvut.cz
prof. Ing. Luboš SMRČKA, CSc. lubos.smrcka@vse.cz
doc. Ing. Petr SUCHÁNEK, Ph.D. Petr.Suchanek@econ.muni.cz
doc. Ing. Miroslav ŠPAČEK, Ph.D., MBA miroslav.spacek@vse.cz
doc. Ing. Lenka ŠVECOVÁ, Ph.D. lenka.svecova@cvut.cz
prof. Ing. Milan TURČÁNI, CSc. mturcani@ukf.sk
prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D. vacik@kfu.zcu.cz 3215
prof. Ing. Miroslav ŽIŽKA, Ph.D. miroslav.zizka@tul.cz

Dokumenty ke stažení a odkazy

VR FEK - zápis z hlasování per rollam (3. 6. - 10. 6. 2020)
VR FEK - zápis z hlasování per rollam (12. 3. - 19. 3. 2020)
VR FEK - 14. 11. 2019
VR FEK - zápis z hlasování per rollam (31. 5. - 10. 6. 2019)
VR FEK - 25.4.2019
VR FEK - zápis z hlasování per rollam (15. 3. - 29. 3. 2019)
VR FEK - zápis z hlasování per rollam (4. 1. - 11. 1. 2019)
VR FEK - 16.11.2018
VR FEK - 19. 4. 2018
VR FEK - 23. 11. 2017
VR FEK 20.4.2017
VR FEK 11.11.2016
VR FEK - 14. 4. 2016
VR FEK - 12. 11. 2015
VR FEK - 23.4.2015
VR FEK - 14.11.2014
VR FEK - zápis z hlasování per rollam (15. 5. - 21. 5. 2014)
VR FEK - 24.4.2014
VR FEK - 15. 11. 2013
VR FEK - 25. 4. 2013
VR FEK - 16. 11. 2012
VR FEK - 26. 4. 2012
VR FEK - 1. 12. 2011
VR FEK - 5. 5. 2011
VR FEK - 2. 12. 2010
VR FEK - 6. 5. 2010