doc. RNDr. Ing. Hana SCHOLLEOVÁ, Ph.D.

členka vědecké rady FEK
členka oborové rady FEK

e-mail hana.scholleova@cvut.cz
telefon  37763Array
kancelář  Array