doc. Ing. Lenka ŠVECOVÁ, Ph.D.

členka vědecké rady FEK
členka oborové rady FEK

e-mail lenka.svecova@cvut.cz
telefon  37763Array
kancelář  Array