prof. Ing. Luboš SMRČKA, CSc.

člen oborové rady FEK
člen vědecké rady FEK

e-mail lubos.smrcka@vse.cz
telefon  37763Array
kancelář  Array