Socioekonomický atlas Plzeňského kraje

Textová část

Digitální atlas socioekonomických aktivit Plzeňského kraje - textová část

Mapová část

 1. Administrativně-správní členění Plzeňského kraje
 2. Obce v Plzeňském kraji v roce 2011
 3. Hustota zalidnění v roce 2001
 4. Hustota zalidnění v roce 2011
 5. Změny v hustotě zalidnění v období 2001-2011
 6. Index stáří obyvatelstva v roce 2001
 7. Index stáří obyvatelstva v roce 2011
 8. Index ekonomického zatížení (1) v roce 2011
 9. Index ekonomického zatížení (2) v roce 2011
 10. Index ekonomického zatížení (3) v roce 2011
 11. Zaměstnanost obyvatelstva v roce 2011
 12. Míra ekonomické aktivity v roce 2011
 13. Obecná míra nezaměstnanosti v roce 2005
 14. Obecná míra nezaměstnanosti v roce 2011
 15. Míra registrované nezaměstnanosti v roce 2005
 16. Míra registrované nezaměstnanosti v roce 2011
 17. Počet a struktura uchazečů o zaměstnání v roce 2005 podle věku
 18. Počet a struktura uchazečů o zaměstnání v roce 2011 podle věku
 19. Počet a struktura uchazečů o zaměstnání v roce 2005 podle vzdělání
 20. Počet a struktura uchazečů o zaměstnání v roce 2011 podle vzdělání
 21. Počet a struktura uchazečů o zaměstnání roce 2005 podle délky evidence na úřadu práce
 22. Počet a struktura uchazečů o zaměstnání v roce 2011 podle délky evidence na úřadu práce
 23. Nezaměstnanost uchazečů o zaměstnání do věku 24 let v roce 2005
 24. Nezaměstnanost uchazečů o zaměstnání do věku 24 let v roce 2011
 25. Nezaměstnanost uchazečů o zaměstnání ve věku nad 50 let v roce 2005
 26. Nezaměstnanost uchazečů o zaměstnání ve věku nad 50 let v roce 2011
 27. Nezaměstnanost absolventů v roce 2005
 28. Nezaměstnanost absolventů v roce 2011
 29. Dlouhodobá nezaměstnanost v roce 2005
 30. Dlouhodobá nezaměstnanost v roce 2011
 31. Příjmy obcí v roce 2011
 32. Příjmy obcí v roce 2012
 33. Výdaje obcí v roce 2011
 34. Výdaje obcí v roce 2012
 35. Saldo příjmů a výdajů obcí v roce 2011
 36. Saldo příjmů a výdajů obcí v roce 2012
 37. Majetek obcí v roce 2011
 38. Majetek obcí v roce 2012
 39. Dluhová služba obcí v roce 2011
 40. Dluhová služba obcí v roce 2012
 41. Ekonomické subjekty v primárním sektoru v roce 2011
 42. Ekonomické subjekty v sekundárním sektoru v roce 2011
 43. Ekonomické subjekty v terciérním sektoru V roce 2011
 44. Ekonomické subjekty v okrese Plzeň–město v roce 2011
 45. Ekonomické subjekty v okrese Domažlice v roce 2011
 46. Ekonomické subjekty v okrese Klatovy v roce 2011
 47. Ekonomické subjekty v okrese Plzeň-jih v roce 2011
 48. Ekonomické subjekty v okrese Plzeň-sever v roce 2011
 49. Ekonomické subjekty v okrese Rokycany v roce 2011
 50. Ekonomické subjekty v okrese Tachov v roce 2011
 51. Venkovské oblasti v Plzeňském kraji v roce 2011
 52. Vyjížďka do zaměstnání a škol v roce 2011

  Citace: MATUŠKOVÁ, Alena, NOVOTNÁ, Marie a ROUSOVÁ, Magdalena. Socioekonomický atlas Plzeňského kraje. In: [online]. 1.vydání. Plzeň: Katedra geografie FEK ZČU v Plzni, 2013, 2014-01-10 [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: