Letní škola HOMO ECONOMICUS 2021


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:2021

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je určen zájemcům z řad žáků ZŠ a studentů SŠ, kteří mají zájem prohloubit si populárně naučnou formou poznatky z oblasti marketingu, managementu, geografie a ekonomie a chtějí aktivním způsobem trávit volný čas o prázdninách.
Letošní ročník byl zaměřen téma Finanční gramotnost aneb Jak peníze (ne)obíhají. Nově se letní škola uskutečnila v rámci svého 10. výročí také v Chebu.

Letní škola v Plzni byla v letošním roce podpořena z prostředků Krajského úřadu Plzeňského kraje a Magistrátu města Plzně.
Letní škola v Chebu byla podpořena z prostředků města Chebu a Karlovarského kraje.