Ing. Lukáš SKŘIVAN

Fotografie interní doktorand katedry podnikové ekonomiky a managementu
spolupracovník centra podnikání a udržitelnosti
 
e-mail skrivanl@kpm.zcu.cz
konzultační/úřední hodiny  Konzultace lze domluvit kdykoliv prostřednictvím e-mailu.
kancelář  UK413