Ing. Lukáš SKŘIVAN

interní doktorand katedry podnikové ekonomiky a managementu
spolupracovník centra podnikání a udržitelnosti

e-mail skrivanl@kpm.zcu.cz
telefon  37763Array
kancelář  UK420

Výzkumná a odborná činnost | Publikace