JUDr. Ing. David MARTINČÍK, Ph.D.

Fotografie
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
 
e-mail martinci@kem.zcu.cz
telefon  377633110
konzultační/úřední hodiny  Po 13:00 - 13:45, UK424
kancelář  UK 424

Výzkumná a odborná činnost

Specializace

obecná ekonomická teorie, dějiny ekonomických teorií, matematická ekonomie

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty