RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.

Fotografie proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy Fakulty ekonomické
vedoucí střediska mezinárodních aktivit
vyučující katedry geografie
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
 
e-mail jpreis@kge.zcu.cz
telefon  377633067
kancelář  UK 525

Výzkumná a odborná činnost

Specializace

Regionální geografie Asie a Ameriky; Globální problémy světa; Geografie zdraví a nemocí

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty