Fotografie

RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.

proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy Fakulty ekonomické
vedoucí střediska mezinárodních aktivit
vyučující katedry geografie
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje

e-mail jpreis@kge.zcu.cz
telefon  377633067
konzultační/úřední hodiny  Út 0:00 - 10:00, UK 525, nebo po předchozí domluvě
kancelář  UK 525

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Specializace

Regionální geografie Asie a Ameriky; Globální problémy světa; Geografie zdraví a nemocí

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty