Ing. Mgr. Milan SVOBODA, Ph.D.

Fotografie
vedoucí katedry ekonomie a kvantitativních metod
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen Akademického senátu FEK
 
e-mail svobodm@kem.zcu.cz
telefon  377633100
konzultační/úřední hodiny  St 9:00 - 9:45, UK 419, telefonicky
kancelář  UK 419